Strona GłównaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Słowackiego 11,

tel. 42 211 19 67, fax 211 67 43

e-mail:

mopskonstantynow@wp.pl ; sekretariat@mopskonstantynow.pl

Dział księgowości e-mail: ksiegowosc@mopskonstantynow.pl

ESP: /MOPS_Konstantynow/SkrytkaESP

Godziny otwarcia ośrodka:

w okresie od 03.07.2017r. do 31.08.2017r.:

poniedziałek, środa, czwartek - w godzinach 7.00 - 15.00.

wtorek - 08.00 - 17.00 (przyjmowanie interesantów 09.00 - 17.00)

piątek - 07.00 - 14.00

w pozostałych miesiącach:

 pn – pt w godz. 8°° - 16°°, wt w godz. 9°° - 17°°

Dyrektor: mgr Paweł Sibiński

Główna księgowa: mgr Aneta Bińczyk

Godziny przyjęć interesantów przez dyrektora MOPS: wtorek godz. 10°° - 12°°, i godz. 14°° - 16³°

Kasa MOPS czynna: pn – pt w godz. 9°° - 15°°, wt w godz. 10°° - 16°°


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im Bł. R. Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy zlecenia od kwietnia do grudnia 2014 r. na stanowisko asystenta rodzinnego w ramach realizowanego w 2014 r. projektu „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Ogłoszenie do pobrania: (do pobrania.PDF)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim od czerwca 2008r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ,,Siedmiomilowy krok” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Konstantynowa Łódzkiego, bezrobotnych, i/lub nieaktywnych zawodowo, i/lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) i jednocześnie w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających z pomocy społecznej.

W projekcie od 2008r. uczestniczyło ogółem 194 osób, w tym 138 kobiet i 56 mężczyzn. Na koniec 2013r. zakończyło udział 133 osoby, 98K/35M a kontynuuje 7 osób (4K/3M).

Kolejny nabór do udziału w projekcie prowadzony jest w okresie 10.01.2014r. do 28.03.2014r.

Głównym założeniem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśródosób wykluczonych społecznie z terenu Gminy KŁ i upowszechnienie pracy socjalnej przez jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego oraz dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych MOPS.

Poza tym przewidziane w projekcie działania mają na celu: podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, zdobywanie umiejętności niezbędnych do poruszania się na otwartym rynku pracy, planowania kariery zawodowej, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu przewidziane jest również wsparcie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społeczne.

Wobec uczestników stosowane są działania aktywizujące w formie:

-cykl warsztatów psychologicznych,

-indywidualne konsultacje doradcy zawodowego oraz grupowe warsztaty diagnozy zawodowej,

-szkolenie z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym,

-poradnictwo specjalistyczne o prawach i uprawnieniach z zakresu prawa pracy, rodzinnego i cywilnego,

-szkolenia i kursy zawodowe np.: kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej, podstawy obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym, opiekunka domowa, kurs księgowości, kucharz, prawo jazdy kat. B, D wraz z kwalifikacją wstępną, spawacz, posadzkarz – glazurnik, operator koparko ładowarki itp.

-kurs Podstawy obsługi komputera z Internetem,

-sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnianiem wykształcenia w LO dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim i szkole policealnej,

-wsparcie ze strony asystenta rodzinnego,

-badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.


Ogłoszenie o naborze do projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim realizuje projekt pt. ,,Siedmiomilowy krok” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.
Uczestnicy projektu: kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie Konstantynowa Łódzkiego bezrobotni, nieaktywni zawodowo, zatrudnieni, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu: rozwój aktywnej integracji wśród 30 osób wykluczonych społecznie z terenu Gminy Konstantynów Łódzki i upowszechnienie pracy socjalnej przez jednego kontynuującego zatrudnienie pracownika socjalnego oraz ośmiu dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych MOPS w okresie 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

  • Działania projektu:
  • -zawarcie 30 kontraktów socjalnych i kontynuowanie 3 kontraktów z 2011 r.,
  • -przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologicznych oraz usług wspierających aktywizację zawodową,
  • -objęcie 3-6 rodzin wsparciem ze strony asystenta rodzinnego,
  • -trening podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców,
  • -przeprowadzenie szkoleń zawodowych np. obsługa wózków widłowych, koparko-ładowarki, kadry-płace-sekretariat itp.,
  • -wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy,
  • -skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia w liceum dla dorosłych, szkołach policealnych.
  • -przewidywane jest dodatkowe wsparcie jak wyjazdy do kina, wyjazdowe szkolenia weekendowe i inne atrakcje.

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 02.01.2012 r. do 16.03.2012 r. przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Pomocy Środowiskowej przy ul. Sucharskiego 1.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z rejonowymi pracownikami socjalnymi od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16, wtorek 9 – 17 w MOPS ul. Sucharskiego 1 tel. 42 211 50 58.

Koordynator projektu Dyrektor MOPS

Małgorzata Kuśmierczyk Paweł Sibiński


2019.02.08

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Do pobrania:

ogłoszenie strona 1

ogłoszenie strona 2

ogłoszenie strona 3

oświadczenie 1

oświadczenie 212.09.2018

WYNIK NABORU NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

do pobrania


28.08.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

1. Asystent rodziny:

do pobrania: ogłoszenie str. 1, ogłoszenie str. 2, ogłoszenie str. 3.24.07.2018

WYNIK NABORU NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

do pobrania


05.07.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

1. Asystent rodziny:

do pobrania: ogłoszenie, oświadczenie, kwestionariusz osobowy.
12.05.2017

informacja o wyniku naboru na stanowisko - księgowa

26.04.2017

informacja o przedłużeniu naboru do pobrania

12.04.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

1. Księgowa:

do pobrania: strona1, strona 2, strona 3.


20.04.2017

wynik naboru do pobrania


28.03.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

1. Asystent rodziny:

do pobrania: strona1, strona 2, strona 3.01.02.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO

1. referent ds. świadczeń wychowawczych: do pobrania.pdf

2. podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego: do pobrania.pdf


10.01.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

ogłasza nabór na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

oraz

na stanowisko podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.

treść ogłoszeń do pobrania.pdf28.09.2015

Wynik naboru:

do pobrania.jpg04.09.2015

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

ogłasza nabór na stanowisko księgowa - kasjer
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.ogłoszenie do pobrania: (ogłoszenie.pdf)
08.01.2015

Wynik przeprowadzonego naboru: do pobrania.jpg


01.12.2014

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.


Ogłoszenie do pobrania 1.jpg


Ogłoszenie do pobrania 2.jpg

Ogłoszenie do pobrania 3.jpg

kwestionariusz dla kandydata.doc


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw świadczeń w Dziale Świadczeń z Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.

Do podstawowych obowiązków pracownika na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

-przyjmowanie wniosków na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego,

-udzielanie informacji z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

-wprowadzanie przyjętych wniosków z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym do systemu komputerowego,

-przyjmowanie wywiadów środowiskowych i innych dokumentów zawierających decyzję Dyrektora lub innej upoważnionej osoby celem dalszego przetwarzania w SI „POMOST”,

-przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz innych udzielonych form pomocy,

-prowadzenie postępowań administracyjnych,

-sporządzanie list wypłat z przyznanych świadczeń,

-sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz z zakresu świadczeń z pomocy społecznej,

-prowadzenie ewidencji rodzin objętych pomocą oraz ewidencji w rozbiciu na poszczególne formy pomocy,

-obsługa kancelaryjna związana z zakresem wykonywanych zadań,

-dążenie do wprowadzania postępu technicznego w zakresie pracy działu,

-archiwowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-obsługa urządzeń biurowych,

-współpraca z innymi działami Ośrodka,

-inne zadania zlecone przez Dyrektora Ośrodka.

Wymagania niezbędne:

-obywatelstwo polskie,

-wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i dwuletni staż pracy,

-ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

-nieposzlakowana opinia,

-znajomość przepisów prawa z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,

-znajomość przepisów prawa z ustawy o pomocy społecznej,

-znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty, w szczególności w zakresie przyznawania pomocy o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku szkolnego,

-biegła obsługa komputera (WORD, EXCEL,SI „POMOST” , SAC))

Wymagania dodatkowe:

-umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

-operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,

-staranność, rzetelność, sumienność,

-dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,

-zdolność analitycznego myślenia,

-doświadczenie zawodowe potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na opisanym stanowisku pracy.

-odporność na stres

Wymagane dokumenty:

1)CV, list motywacyjny,

2)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskane wykształcenie ,

4)świadectwa pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5)kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje ( kursy, certyfikaty umiejętności),

6)oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

7)oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póż. zm.),

9)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

Kandydaci powinni składać w/w dokumenty wyłącznie w formie pisemnej tj. oryginały dokumentów lub kopie w przypadku dokumentów wymienionych w punktach 3-5. W przypadku wyboru kandydata na stanowisko, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów w/w dokumentów.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

prosimy składać w siedzibie ośrodka, na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. Bł. Rafała Chylińskiego

95-050 Konstantynów Łódzki

ul. Słowackiego 11

tel. 042-211-19-67

w terminie do dnia 21 października 2011 , do godz. 13.00.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „nabór na stanowisko Inspektora ds. świadczeń w Dziale Świadczeń z Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim” lub pocztą na wskazany wyżej adres do dnia 21.10.2011 r.

Aplikacje niekompletne i które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ( www.mopskonstantynow.pl) i na tablicy informacyjnej Ośrodka .

Konstantynów Łódzki, dn. 07.10.2011r.


nabór strona 1

nabór strona 2

26.10.2011

Lista kandydatów:


Wynik naboru: